AED apparatuur

Het nut en de noodzaak van een AED apparaat, en een opleiding AED bediener.

De automatische Externe Defibrillator , kortweg AED, is een onmisbaar apparaat bij het reanimeren van een slachtoffer met een hartstilstand. Feit is, dat als iemand een hartstilstand krijgt, het hart nog kan fibrilleren. Het hart ligt dan nog te “trillen” zonder dat het bloed rondpompt. Een reanimatie (“hartmassage”) zonder AED heeft dan weinig tot geen nut.

Men dient uiteraard altijd zo snel mogelijk 1-1-2 te bellen, met de mededeling dat het gaat om een reanimatie, en dat de ambulance z.s.m. moet komen.

Echter de aanrijtijd van de ambulance is vaak (te) lang, waardoor een professionele reanimatie, met medische apparatuur helaas vaak ook weinig meer uithaalt (zie schema).

Een reanimatie met een AED, begonnen na +/- 2 minuten, heeft een slagingspercentage van meer dan 60% . Met de normale basale reanimatie, is de overlevingskans tussen de 6% en 9% !De Arbo wet zegt in artikel 15 lid 3 : “De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal en georganiseerd, dat zij de in het tweede lid genoemde taken (>lees: eerste hulp taken<) naar behoren kunnen vervullen”.

Sinds enkele jaren staat de overheid het gebruik van de AED ook toe aan niet medisch opgeleide mensen, mits zij beschikken over de vereiste vaardigheden.

Deze vaardigheden zijn dan, het beschikken over reanimatie vaardigheden, middels een EHBO of BHV diploma, of een aantekening reanimatie van de Nederlandse Reanimatie Raad. Daarnaast is een opleiding AED bediener een must.

Pas zo kan een hulpverlener (met de nodige kennis) een gerichte reanimatiepoging doen, met een grotere kans van slagen. Tevens bestaat de kans, dat zonder deze kennis en vaardigheden, de werkgever of hulpverlener zelfs mogelijk aansprakelijk gesteld zou kunnen worden !

De AED is een onmisbaar apparaat bij het werken of recreëren in een veilige omgeving.

Medicover is leverancier van het merk Cardiac Science.