Arbo-wet

De bedrijfshulpverlening is al jaren verplicht voor het bedrijfsleven, organisaties en (overheid)instanties waar 2 of meer mensen werken. Volgens de Arbo-wet is iedere werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van klanten, bezoekers en medewerkers. Het aantal BHV’ers is onder meer afhankelijk van de RI&E die het bedrijf opgesteld moet hebben en de daar uit voorkomende rest risico’s. Bedrijven of instanties zonder BHV’er kunnen van de inspectie SZW een hoge boete krijgen. Bovendien lopen ze het risico dat verzekeringsmaatschappijen geen schadevergoedingen uitkeren na een calamiteit.

BHV verplichting

In alle bedrijven en instellingen met medewerkers, is het organiseren van de bedrijfshulpverlening verplicht. Dat betekent dus, bij één of meer medewerkers is BHV verplicht! Uitzendkrachten en tijdelijke medewerkers tellen dus ook mee. Alleen wanneer je echt helemaal alleen werkt en er nooit iemand op bezoek komt, vervalt de BHV verplichting.

Risico’s bepalen organisatie van de BHV

Hoe organisaties de BHV moeten organiseren, is niet exact vastgelegd. Dat ligt helemaal aan de situatie en aard van het bedrijf. Een kinderdagverblijf heeft te maken met andere risico’s en omstandigheden dan bij een chemische fabriek, grote winkel, verzorgingstehuis of een ander (soort) bedrijf of instelling. Heel logisch dus dat de invulling van de BHV wordt overgelaten aan het bedrijf zelf, omdat dit niet in 1 vaste wet te beschrijven valt.

Geen bedrijf hetzelfde

Maar ook bij bedrijven binnen dezelfde branche kunnen verschillende omstandigheden er voor zorgen dat de BHV anders geregeld wordt. Zo kan de locatie al heel verschillend zijn. Heb je een locatie midden in het oude centrum van een stad waar je te maken hebt met veel toeristen en waar het  erg druk kan zijn? Of heb je een bedrijfspand op een bedrijventerrein waar veel vrachtverkeer is? Is het bedrijf dag en nacht geopend? Heb je een bemande receptie? Geldt dat ook voor de nacht ? Komen er een paar, of een paar honderd mensen in het pand? Allemaal factoren die bepalen hoe je de bedrijfshulpverlening moet inventariseren en moet organiseren.