Arbo-wet

De cursus BHV is sinds 1994 verplicht voor het bedrijfsleven en overheidsinstanties. Volgens de Arbo-wet is iedere werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van klanten, bezoekers en medewerkers. Dat betekent dat elk bedrijf minimaal één persoon moet aanwijzen als bedrijfshulpverlener. Het aantal BHV’ers is onder meer afhankelijk van de RI&E die het bedrijf opgesteld moet hebben en de daar uit voorkomende rest risico’s. Bedrijven of instanties zonder BHV’er kunnen van de inspectie SZW een hoge boete krijgen. Bovendien lopen ze het risico dat verzekeringsmaatschappijen geen schadevergoedingen uitkeren.

De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt steeds belangrijker, gezien de verantwoordelijkheden die in het kader van de Arbo-wetgeving voor werkgever en werknemer zijn vastgelegd. Als zich in een bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en derden, moeten zij in staat zijn om adequate hulp te verlenen, waardoor persoonlijk letsel en schade tot een minimum worden beperkt. Het is dus van groot belang voor de medewerkers (en eventuele bezoekers) om een preventiebeleid op te zetten en de bedrijfshulpverlening goed te regelen. Een adequate ingreep bij een calamiteit, zal het bedrijf of de instelling alleen maar goed doen.