AED apparatuur

Het nut en de noodzaak van een AED apparaat, en een opleiding AED bediener.

De Automatische Externe Defibrillator , kortweg AED, is een onmisbaar apparaat bij het reanimeren van een slachtoffer met een hartstilstand. Feit is, dat als iemand een hartstilstand krijgt, het hart vaak nog fibrilleert. Het hart ligt dan nog te “trillen” zonder dat het bloed rondpompt. Een reanimatie (“hartmassage”) zonder AED is dan weinig effectief.

Men dient uiteraard altijd zo snel mogelijk 1-1-2 te bellen, met de mededeling dat het gaat om een reanimatie. De meldkamer stuurt dan met spoed de ambulance (2). Houd de telefoon bij de hand op de handsfree functie.

Echter de aanrijtijd van de ambulance is vaak (te) lang, waardoor een reanimatie, alleen door ambulancepersoneel helaas vaak weinig meer uithaalt .

Een reanimatie met een AED, begonnen binnen enkele minuten, heeft een slagingspercentage van meer dan 60% . Met de normale basale reanimatie, is de overlevingskans minder dan 10% ! De Arbo wet zegt in artikel 15 lid 3 : “De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal en georganiseerd, dat zij de in het tweede lid genoemde taken (zoals eerste hulp) naar behoren kunnen vervullen”.

Al jaren staat de overheid het gebruik van de AED ook toe aan niet medisch opgeleide mensen, mits zij beschikken over de vereiste vaardigheden. Deze vaardigheden betreffen het beschikken over reanimatie vaardigheden, middels een EHBO of BHV diploma, of een aantekening reanimatie van de Nederlandse Reanimatie Raad. Een standaard opleiding tot AED bediener kan de basis zijn.

Pas zo kan een hulpverlener (met de nodige kennis) een gerichte reanimatiepoging doen, met een grotere kans van slagen. De AED is daarbij een onmisbaar apparaat bij het werken of recreëren in een veilige omgeving.

Medicover is leverancier van diverse merken AED`s.