Veiligheid en de EHBO’er (Cursus 10.026)

Door medicover

Punt 1 van de 5 belangrijke punten: Let op je eigen veiligheid! Maar wat is veiligheid eigenlijk? Hoe werk ik veilig? Belangrijke vragen die in deze cursus aan bod komen. De cursus is bedoeld om de cursist inzicht te geven in veiligheid, wat zijn de valkuilen, wat is eigenlijk het grootste gevaar? De cursus duurt…

EHBO aan baby’s en kinderen (Cursus 10.021)

Door medicover

In omgevingen waar veel kinderen samenkomen, zoals scholen, gastouders, kinderdagverblijven en sportclubs gebeuren helaas ook regelmatig ongelukken. Kinderen kunnen ook te maken hebben met acute ziekteverschijnselen. Zij hebben een andere lichaamsbouw dan volwassenen en het is daarom van belang dat de Eerste Hulp aan kinderen dan ook anders plaatsvindt dan normaliter. De cursus Eerste Hulp…

EHBDd -Eerste Hulp bij Drank en drugsincidenten- (Cursus 10.022)

Door medicover

Werknemers in het uitgaanscircuit krijgen vroeg of laat te maken met mensen die onwel of onhandelbaar worden. Soms wordt een dergelijke gezondheidsverstoring of dit gedrag (mede) veroorzaakt door alcohol en/of drugs. Deze incidenten komen niet vaak voor. Maar als het gebeurt, is het belangrijk dat de aanwezige professionals adequaat kunnen reageren. De cursus Eerste Hulp…

EH-S Eerste Hulp bij sportongevallen (Cursus 10.024)

Door medicover

Dit is een specifieke aanvullende module, die gericht is op Eerste Hulpverlening bij Sportletsels. Een leerzame opleiding voor met name mensen die veel (direct) contact hebben met de sport, zoals bijvoorbeeld sportleiders, trainers, verzorgers, etc van een team. Natuurlijk is dit ook een geschikte module voor (winter)sporters zelf. Deze aanvullende module, gaat verder in op…

Eerste hulp bij waterongevallen – EHBWO- (Cursus 10.031)

Door medicover

De kans ongewenst te water te raken, is in ons waterrijke land groot. Veel mensen kunnen zwemmen, maar toch verdrinken er nog vele mensen per jaar. In deze cursus wordt geleerd wat een hulpverlener kan doen. Er worden thema’s behandel zoals: Wat is verdrinking, wel of niet zelf te water gaan, horizontale redding, hulpmiddelen, hoe…

Eerste hulp bij verkeersongevallen – EHBV- (Cursus 10.029)

Door medicover

Deze cursus is een aanvulling op het basis EHBO–diploma. In de cursus worden bijvoorbeeld reanimatie en verbandleer niet behandeld. Wel wordt behandeld, hoe gehandeld moet worden bij verkeersongevallen, het veiligstellen van de ongevalslocatie, wanneer moet iemand uit het voertuig gehaald worden of wanneer niet, wanneer moet een helm af en hoe, of wanneer juist niet.…