Ploegleider Bedrijfshulpverlening – PBHV- (Cursus 10.012)

Door medicover

Voor ieder bedrijf met een groter aantal BHV–ers heeft het zeker zin om één of meerdere ploegleiders op te leiden. De ploegleider BHV (PBHV) heeft de leiding over de BHV–ers en coördineert de inzet bij een calamiteit. Deze leidinggevende is de essentiële schakel tussen de BHV–ers, de receptie, de directie en de hulpverleners. Tevens kan…

Herhaling Bedrijfshulpverlening – BHV / Quick Responder – (Cursus 10.011)

Door medicover

De herhalingstraining BHV bestaat uit een dagdeel (medische) eerste hulp en een dagdeel brandbestrijding en ontruiming. Voor grotere bedrijven komt daar ook nog een hoofdstuk communicatie bij. Bij het voldoende beschikken over de vereiste competenties, wordt het certificaat weer afgegeven voor een jaar. Cursus : Quick Responder / BHV herhaling Duur : 2 dagdelen (…

Coördinator/Hoofd BHV (Cursus 10.013)

Door medicover

De Coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij/zij geeft uitvoering aan de BHV–taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. De C/HBHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen: ·opzetten en beheren van de BHV–organisatie; ·zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners; ·communiceren met werkgever en…

BHV-Z speciaal voor de zorgsector (Cursus 10.092)

Door medicover

Dit is een specifieke BHV cursus, gericht op instellingen in de zorgsector, zoals verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, jeugdinstellingen enz. Door de beperkingen van de bewoners of gasten en de wisseling van personeel, is het vaak moeilijker om een gestructureerde taakverdeling af te spreken. Daarom is het goed dat iedereen precies weet wat er van hem/haar wordt verwacht.…

BHV-O speciaal voor het onderwijs (Cursus 10.091)

Door medicover

De cursus BHV–Onderwijs van Medicover is bedoeld voor bedrijfshulpverleners in onderwijsinstellingen zoals het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en universiteiten. Deze BHV opleiding is specifiek bedoeld voor medewerkers uit de onderwijs sector. Op scholen en andere onderwijsinstellingen bevinden zich vaak een grote groep mensen. Dit kan variëren van enkele tientallen tot een paar duizend. Uit de…

BHV Ademlucht maskerdrager (Cursus 10.015)

Door medicover

Werknemers die blootgesteld (kunnen) worden aan gevaarlijke stoffen zullen door de werkgever moeten worden voorzien van de juiste instructies en hulpmiddelen om zonder risico hun werkzaamheden te kunnen verrichten. Soms kan dit betekenen dat er met adembescherming moet worden gewerkt. Voorbeelden zijn: brandweer, bedrijfshulpverleners met een gids– en/of reddingsfunctie, werkzaamheden in een omgeving met gevaarlijke…