Veiligheidstrainingen

Door medicover

Deze cursus is een opleiding bedoeld om mensen te trainen in het herkennen van mogelijke aan water gerelateerde verwondingen en om eerste hulp met zuurstof te verlenen terwijl men op de ambulance wacht en / of transport naar de dichtstbijzijnde kliniek organiseert. Het doel van deze cursus is om mensen te trainen in de technieken…

Contact

Door medicover

Deze training is bedoeld voor medewerkers die vaak bij klanten hun werkzaamheden verrichten, alleen of in groepsverband. Het is voor hun noodzaak hoe te handelen als er in hun omgeving iets gebeurt. Hier wordt ingegaan op medische calamiteiten. Elke training van zelfredzaamheid is een maatwerk traject. Dit kan één of twee dagdelen zijn. Het volgende…

Weerbaarheidstraining vervolg – (Cursus 10.055)

Door medicover

Na het volgen van de Basistraining Weerbaarheid kan de cursist kiezen voor een specifiek, beroepsgerichte vervolgopleiding. Op kantoor of wellicht met name achter een loket of balie ontstaan steeds meer bedreigende situaties. Er zijn voorbeelden van een aantal incidenten bij bijv. een uitkeringsinstantie, overheidsinstanties als de IND of een klantenservice afdeling. Voor winkels, het kantoor,…

Weerbaarheidstraining (Cursus 10.054)

Door medicover

Na het volgen van de Basistraining Weerbaarheid zal de cursist een aantal verbale technieken beheersen waarmee een agressieve situatie mogelijk voorkomen kan worden. Indien de verbale technieken niet afdoende zijn, kan de cursist zich verdedigen tegen fysiek geweld en heeft de kennis om de aanvallende persoon te controleren. Cursus : Weerbaarheidstraining Duur : 1 dag…

Training alarmmelding receptionisten (Cursus 10.051)

Door medicover

Mensen die werkzaam zijn aan een balie of receptie, zijn vaak het eerste aanspreekpunt bij een calamiteit. Ook dient de receptie vaak als ontmoetingspunt voor hulpverleners. Bij een onschuldig ongelukje, zullen zij de BHV ploeg waarschuwen, die het vervolgens afhandelt. Echter bij een grotere brand of bijvoorbeeld bommelding, is het van groot belang dat er…

Stresspreventie en pijnhantering. Aandachtstraining II (Cursus 10.101)

Door medicover

Aandachttraining II Deze training is een vervolg en verdieping op Aandachttraining I. De aangeleerde technieken van Aandachttraining I worden verder uitgewerkt en er worden zaken toegevoegd die met name op de werkvloer goed bruikbaar zijn. *Opteert u in een keer voor de beide trainingen (Aandachttraining I en Aandachttraining II), dan krijgt u 20% korting per…