De Coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij/zij geeft uitvoering aan de BHVtaken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen.
De C/HBHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen:

·opzetten en beheren van de BHVorganisatie;
·zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;

·communiceren met werkgever en medewerkers en met externen

zoals de professionele hulpverleningsdiensten.

De opleiding

De opleiding duurt drie dagen in een tijdsbestek van ongeveer achttien weken. In de tussenliggende periode moet de cursist een opdracht uitwerken: het opstellen van een stappenplan om te komen tot een BHVorganisatie voor de eigen werksituatie. Op de
laatste cursusdag moet het plan worden gepresenteerd en wordt het schriftelijk examen afgelegd.


Voor het uitwerken van de opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van zestig tot tachtig uur.

Cursus : Coordinator/Hoofd BHV
Duur : 3 dagen (incl. examen)
Aantal deelnemers : max. 12
Vooropleiding : BHV basis
Examinering : Officieel NIBHV diploma
Prijs : Op aanvraag